Bảng báo giá

BÁO GIÁ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC, NỘI THẤT

Trọn gói đ/m²

300.000

 • -Công trình dân dụng
  -Khách sạn, văn phòng, showroom
 • 400.000 

 • -Bar, cafe, nhà hàng
  -Công trình dưới 120m²
  -Phong cách cổ điển
 • 150.000

 • -Sân vườn, cảnh quan
  -Tư vấn thiết kế nhanh
 • -Bản vẽ kiến trúc, nội thất…
  – Bản vẽ kết cấu, kỹ thuật, M&E
  -Hồ sơ xin phép xây dựng
  -Giám sát tác giả

Kiến trúc đ/m²

180.000

 • -Công trình dân dụng
  -Khách sạn, văn phòng, showroom
 • 250.000

 • -Bar, cafe, nhà hàng
  -Công trình dưới 120m²
  -Phong cách cổ điển
 • 150.000

 • -Sân vườn, cảnh quan
  -Tư vấn thiết kế nhanh
 • -Bản vẽ kiến trúc, phối cảnh mặt tiền
  -Bản vẽ kết cấu, điện nước
  -Hồ sơ xin phép xây dựng
  -Giám sát tác giả

Nội thất đ/m²

200.000

 • -Công trình dân dụng
  -Khách sạn, văn phòng, showroom
 • 250.000

 • -Bar, cafe, nhà hàng
  -Công trình dưới 120m²
  -Phong cách cổ điển
 • 150.000

 • -Sân vườn, cảnh quan
  -Tư vấn thiết kế nhanh
 • -Bản vẽ phối cảnh 3D nội thất
  -Bản vẽ hồ sơ kỹ thuật
  -M&E
  -Giám sát tác giả

BẢNG BÁO GIÁ THIẾT KẾ LOGO

Basic

6.5tr

 • 1. THIẾT KẾ 03 PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN
  – Đảm bảo các tiêu chí về mỹ thuật và truyền tải được các thông điệp mục tiêu của thương hiệu.
  – 02 Họa sỹ thiết kế tham gia dự án.
  – Điều chỉnh thiết kế lần 02 với số lượng 02 mẫu.
  – Thực hiện phối 02 mẫu màu. • 2. QUY CHUẨN LOGO
  – Ý nghĩa biểu tượng thương hiệu.
  – Quy chuẩn của biểu tượng chính.
  – Kích thước và khoảng cách.
  – Bảng màu sắc đặc trưng.
  – Bảng màu phụ trợ.
  – Kiểu chữ đặc trưng.
  – Kiểu chữ phụ trợ.
  – Hình ảnh đồ họa đặc trưng.
  – Quy định biểu tượng được phép sử dụng.
  – Quy định biểu tượng không được phép sử dụng.
 • Thời gian thực hiện: 07 ngày

Medium

9.5tr

 • 1. THIẾT KẾ 05 PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN
  – Đảm bảo các tiêu chí về mỹ thuật và truyền tải được các thông điệp mục tiêu của thương hiệu.
  – 03 Họa sỹ thiết kế tham gia dự án.
  – Điều chỉnh thiết kế lần 02 với số lượng 03 mẫu.
  – Thực hiện phối 03 mẫu màu. • 2. QUY CHUẨN LOGO
  – Ý nghĩa biểu tượng thương hiệu.
  – Quy chuẩn của biểu tượng chính.
  – Kích thước và khoảng cách.
  – Bảng màu sắc đặc trưng.
  – Bảng màu phụ trợ.
  – Kiểu chữ đặc trưng.
  – Kiểu chữ phụ trợ.
  – Hình ảnh đồ họa đặc trưng.
  – Quy định biểu tượng được phép sử dụng.
  – Quy định biểu tượng không được phép sử dụng.
 • Thời gian thực hiện: 10 ngày

Professional

15tr

 • 1. THIẾT KẾ 09 PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN
  – Đảm bảo các tiêu chí về mỹ thuật và truyền tải được các thông điệp mục tiêu của thương hiệu.
  – Bản phân tích ý nghĩa Logo, Phong thủy
  – 04 Họa sỹ thiết kế và 01 GĐ sáng tạo tham gia dự án.
  – Không giới hạn số lần hiệu chỉnh • 2. QUY CHUẨN LOGO
  – Ý nghĩa biểu tượng thương hiệu.
  – Quy chuẩn của biểu tượng chính.
  – Kích thước và khoảng cách.
  – Bảng màu sắc đặc trưng.
  – Bảng màu phụ trợ.
  – Kiểu chữ đặc trưng.
  – Kiểu chữ phụ trợ.
  – Hình ảnh đồ họa đặc trưng.
  – Quy định biểu tượng được phép sử dụng.
  – Quy định biểu tượng không được phép sử dụng.
 • Thời gian thực hiện: 15 ngày