AkzoNobel Coatings VN

AkzoNobel Coatings VietNam

DateNovember 2017
LocationVu Ngoc Phan, Hanoi, Vietnam
Area120m2
ClientAkazonobel
CategoryVăn Phòng

Description

Thiết kế thi công nội thất | Văn phòng Akazo Nobel International – Đống Đa, Hà Nội