Hằng Vĩnh Hoàng Salon

Hằng Vĩnh Hoàng Salon

DateOctober 2013
LocationHai Phong, Vietnam
Area60m2
ClientMrs Hang
CategorySpa-Beauty Salon

Description

Thiết kế thi công nội thất | Hằng Vĩnh Hoàng Hair Salon – Hải Phòng