Hoàng Giang Phúc Spa

Hoàng Giang Phúc Spa

DateJuly 2015
LocationHanoi, Vietnam
Area240m2
ClientHoang Giang Phuc
CategorySpa-Beauty Salon

Description

Thiết kế thi công nội thất | Hoàng Giang Phúc Spa – Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội