Hoang Ngoc Spa

Hoang Ngoc Hair Salon

DateDecember 2013
LocationHanoi, Vietnam
Area50m2
ClientMrs Ngoc Hin
CategorySpa-Beauty Salon

Description

Thiết kế thi công nội thất | Hoàng Ngọc Hair Salon – Sảnh Mỹ Đình, 138 Trần Bình, Hà Nội