Hương Phi Hair Salon

Hương Phi Hair Salon

DateJuly 2014
LocationHa Noi, Vietnam
Area50m2
ClientMr Phi
CategorySpa-Beauty Salon

Description

Thiết kế thi công nội thất | Hương Phi Hair Salon – Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội