• Hotline: 0938.829.888 - 0989.025.888
  • Email: contact@talenti.vn
  • Working Hours: 08:00-18:00

Thien Viet Securities

Thien Viet Sercurities

DateJanuary 2008
LocationHanoi, Vietnam
Area150m2
ClientThien Viet Securities
CategoryThi Công Thực Tế

Description

Thiết kế thi công nội thất | Văn phòng Chứng khoán Thiên Việt – Đống Đa, Hà Nội

0938829888